Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu informuje o przystąpieniu naszego klubu z dniem 01.01.2021 r. do Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Przystąpienie do PUKT daje nam szanse dalszego rozwoju. Członkowie naszego Klubu będą mogli uczestniczyć w wszelkiego typu aktywnościach organizowanych przez PUKT tj. ligi, zawody krajowe i międzynarodowe, szkolenia, seminaria krajowe i międzynarodowe, organizowane w najlepszym ośrodku w kraju i europie (Dojo Stara Wieś). Daje także naszemu Klubowi wiele korzyści takich, jak doskonały system do prowadzenia wszelkiego typu aktywności np. zawody, egzaminy itd. Na czele PUKT stoją doświadczeni instruktorzy, wielokrotni medaliści mistrzostw Polski i Europy: Paweł Janusz, Danie Iwanek, Marta Niewczas, a patronem i prezesem honorowym jest prekursor karate tradycyjnego w Polsce sensei Włodzimierz Kwieciński 9 dan. Wierzymy, ze wyżej wymienione korzyści oraz wartości BUDO krzewione zarówno w Roztoczańskim Klubie Karate Tradycyjnego w Zamościu, jak i Polskiej Unii Karate Tradycyjnego dadzą naszym członkom możliwość rozwoju na ich dalszej drodze z karate.