Dopuszczenia do egzaminu:

Data:21.06.2018 r. (czwartek)
Miejsce: Zamość, SP4 w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 4
Rozpoczęcie: godz. 17.00

Klubowe Egzaminy Na Stopnie Uczniowskie:

Data: 22.06.2018 r. (piątek)
Miejsce: Zamość, SP4 w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 4
Rozpoczęcie: godz. 16.00 – 17.00

Warunki przystąpienia do egzaminu:

  1. Rekomendacja instruktora prowadzącego (otrzymane dopuszczenie do egzaminu),
  2. Uregulowane sprawy klubowe: złożona deklaracja członkowska, opłacone składki, aktualne badania, aktualne ubezpieczenie NNW
  3. Posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej PZKT na 2018 rok
  4. Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (80zł),